11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 61-64

Doğukan tarafından yazıldı.. Yayınlanma 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 61-64 Sayfa  61

soru 1.a:Metnin olay örgüsü şu şekildedir.

-Canan'ın satın alınması

-Felatun Bey'in Polin'i ile birlikte olmaya başlaması

-Canan'ın Rakım'a aşık olması

-Rakım'ın Felatun ile karşılaşması

-Jozefino'nun Rakım'ın evine gelmesi

-Felatun'un mutasarrıf olması

-Canan'ın iyileip evlenmesi

-Rakım'ın Canan'la evlenmesi

1.b:Yazarın görüşlerini belirtmesi roman tekniği açısından büyük bir kusurdur.Yine yazarın bu tarz müdahaleleri okuyucuya eğitme amacı gütmesi,olay örgüsünü şekillendirmiş

2.uygundur.O dönemdeki mirasyedi tiplerin batılı yaşam tarzını benimseyip romandaki olaylarla karşılaşması uygun

3.Belirli davranışlar sergileyip çevreyi etkiliyor.Tiptir.

Karakter çözümleme tablosu

 

Felatun bey

mirasyedi

Mirasyedi olmasu uçarı olmasına sebep olmuş

kendini bırakmıştır

yoktur

ben olsam böyle uçarı davranışlar sergilemem

Gerçek hayatta var(alt alta yazdım arkadaşlar sırayla yazın)

Rakım Efendi

Çalışkan

Kişiliğinin güçlenmesini sağlamış

Daha dikkatli davranmakta

Can,Canan ve Jozefino üzerinde etkili

Bende onun gibi davranırdım

var

Canan

Sevgisini saklayan

Özgürlüğü alınmış

Çaresiz kalmakta

Yok

Ben olsam sevgimi saklamam

Var

Jozefino

Dost canlısı birisi

Etkisi yoktur

Olaylar karşısında bir tavır sergileyememiş

yok

Gerçek hayatta var

Soru 4:Fötür şapkalı olan(sol taraftaki)Batılı yaşamın temsilcisi Felatun

Fesli olan(sağ taraftaki)Geleneksel yaşamın temsilcisi Rakım

Soru 5: Doğu batı çatışması tema:yanlış batılılaşma

Soru 6:Rakım Efendi ile Canan Romantizmi en iyi ifade eden kahramanlar.Rakım'ın geleneklerine Bağlı yapısı Canan'ın aşkı Romantizmle örtüşüt

Soru 7:Yanlış batılılaşmadır.Kendi milli kültürünü bırakıp Batıya körü körüne bağlı insanlar günümüzde mevcut

soru 8:yapmamışım

Soru 9:a.Okuyucuya bilg vermek amaçlanmış.İçermektedir

b.Roman halkı eğitmek,onlara ders vermek için kullanılabilecek bir araçtır.Sanatta fayda ön plandadır.Romanın halka hitap etmesi sebebiyle konuşma dili unsurlarıyla sade bir dil kullanılmıştır.

11.Dönemin sosyal bir sorununu yansıtması romanın tarihi bir belge değeri taşımasını sağlar

12.a)Ahmet Mithat Efendi

-Tanzimat döneminin en önemli yazarıdır

-Toplumsal konuları işlemiştir

-Sade bir dil kullanmıştır

-Tanzimat döneminde en çok eser veren yazardır

-Genç edebiyatçıları etrafında toplamıştır

12.b)Halkı eğitmeyi amaçladığından sade bir dil kullanmış

 

 

 

 

Anlama yorumlama

 

1.Roman olması,sade bir dil kullanılması dönemiyle ilişkilendirilir

2.Aynı temayı işlemelerine rağmen eserlerin farklılığı;sanatçının kendi üslübuyla yazması

3.Sergüzeşt ve Felatun Bey ile Rakım Efendi romanları anlatmaya bağlı edebi metinler olması ve olay çevresiinde gelişmesi dolayısıyla destan,masal,halk hikayesi ve mesneviyle ilişkilendirilebilir

4.Destan,masal,mesnevi mekan ve zaman özellikleri bakımından aynı

Hayali ve olağnüstü mekanlara sahip,belirsiz zaman ifadeleri var

Romanda ise:gerçekçi betimlenmiş mekanlar,belirli ve dolayla zaman ifadeleri

6.etkinlik

Teknik bakımdan zayıf hikaye ile roman arası biryere sahip.Dil sade.Roımanlarda amaçhalkı bilinçlendirmek ve eğitmek olduğundan sanatsal yönün geri planda kalmasına neden olmuş

**çme ve değerlendirme

Y

D

D

2.-İlahi bakış açısı

-Romantizm,realizm

3.divan-masal yanıt-E

4.Destandaki mekanla romandaki mekanın ortak yönü yapıyı oluşturan unsur olmasıve olayların yaşandığı yeri göstermesidir

farklılık ise destanda olağnüstü mekanlar varken romandaki mekanlar gerçekçidir

11, .Sınıf, Edebiyat, Kitabı, Etkinlik, Cevapları, Sayfa, 61, -64