10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 50-51 Cevapları

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 50-51 Cevapları

 

Sayfa 50

 

Soru . Eyaletlerin bölümlere ayrılmasında belirleyici özellik neler olabilir?

Eyaletler kendi içinde bölümlere ayrılmasında belirleyici özellik vergi düzenidir.

 

Soru : Kuruluş dönemi askeri birlikler ve yükseliş dönemi karşılaştırıldığında osmanlı ordusunda görülen değişiminin nedenleri neler olabilir ?

Sınırların genişlemesi,eldeki birliklerin yetersiz olması,çağın getirdiği zorunlukluklar .

(kendi araştırmalarımla yazdım,cevabı öğretmeninize mutlaka sorunuz)

 

www.odevindiryap.com her türlü ödevlerinizde yanınızda…

 

Sayfa 51

 

Soru : Silahların Savaştaki Etkileri Hakkında Neler Söylenebilir?

 

Silah kavramının başlangıcı insanlık tarihi kadar eskiye gider. İlk insanların silahlarını taşlar ve ağaç parçaları oluşturmuşken, bugün ateşli, kimyasal, biyolojik, nükleer ve elektronik silahlar insanlık tarihinin bu periyodunda yerlerini almışlardır. Zamana bağlı olarak, savaş alanlarında silahların etkinliği giderek artmıştır.Silah teknolojilerindeki gelişmeler, savaşların taktik ve stratejik olarak planlarını, icrasını ve sonuçlarını etkilemiştir. Barutun, tüfeğin, tankın, hava gücünün, kitle imha silahlarının ve uzayın kullanılması; savaşlarda dönüşüme ve paradigma kaymasına neden olmuştur .Gelecekte ülkelerin karşılıklı bütün kaynaklarını seferber ettiği savaşlar yerine; yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle donanmış küçük grupların silahlı mücadelesi şeklinde, kısa süreli taktik başarılara dayalı ve daha çok silahlı örgütlerin taraf haline geldiği, uzun süreli silahlı mücadelelerin yaşanacağı değerlendirilmektedir.

(kendi araştırmalarımla yazdım,cevabı öğretmeninize mutlaka sorunuz)

 

Soru : Ateşli silahların etkin biçimde kullanıldığı 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı Savaş Teknolojisinin, devlet sınırlarının genişlemesine etkisi ne olmuştur?

 

Fetihleri kolaylaştırmış ve böylece ülkenin sınırlarının genişlemesine olumlu etkisi olmuştur, ülke sınırları genişlemiştir.

 

Tablo

 

1-) sefer sırasında masraflar için hazinenin gözden geçirilmesi

defterdar

2-)sefer için fetva çıkarılması

şeyhülislam

3-)sefere çıkmadan askerlerin su ihtiyacının karşılanması

sakalar

4-)savaş meydanına topların getirilmesi ve kullanımı

topçular ve top arabacıları

5-)gerekli görüldüğünde ek asker temin edilmesi

yardımcı kuvvetler

6-)kale duvarlarının tahrip edilmesi

lağımcılar

7-)havan topu ihtiyacının karşılanması ve kullanımı

humbaracılar

8-)savaş sırasında padişahın korunması…

yeniçeriler