10.Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 12-13-14 Soruları ve Cevapları

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

10.Sınıf Tarih Sayfa 12 Soruları ve Cevapları

 

Soru: Osmanlı devletinin Türk Beyliklerine karşı izlemiş olduğu politikanın bu beyliklerin I.Kosava Savaşındaki tutumu üzerine etkileri neler olmuştur.

 

Osmanlı Beyliği kurul­duğu sırada Anadolu beylikleri arasında, Anadolu Sel­çuklu Devleti’nden kalan mirasın paylaşımı konusunda kısır savaşlar vardı. Osmanlı Devleti’nin de bu mücadeleye girmesi pek sonuç vermeyeceğinden, Osmanlı yö­neticileri yönlerini batıya döndürmüşlerdir.1.Kosava savaşında ,Osmanlıyı dolayısıyla İslamı balkanlardan atmak için haçlı ordusu birleşince, Anadolu Beylikleride İslam padişahına yardım etmek için asker göndermişlerdir.

 

I.Muratın Kosava Savaşı Öncesinde Devlet Adamları ve Komutanlarının Fikirlerini Almasının nedenleri neler olabilir

 

1- I.Murat çok iyi bir eğitim almıştı.Halkına karşı şefkatli devlet adamları ve komutanlarına karşı saygılıydı.

 

2-1.Kosava savaşı diğer savaşlara benzemiyordu.Çünkü diğer savaşlarda tek bir devletle savaşmışken bu sefer karşısında ittifak vardı. Düşman ordusu daha fazlaydı.Bu yüzden düşmana karşı hep birlikte savaş stratejisi geliştirmek istedi.

 

10.sınıf Tarih Sayfa 13 Cevabı

SORU : 1299′da bağımsız olan osmanlı devletinin 1389 yılı itibarıyla gösterdiği siyasi gelişim hakkında neler söylenebilir

 

 

sayfa 13-osmanlı devletinin zemini çok iyi olduğu için çabucak ve dikkali bir biçimde ilerlemişlerdir.amacı balkanları hakimiyet altına almaktı zaten bu yüzden beyliklerle arasını iyi tutmaya çalışmış taki yıldırım beyazıdın birden beylikleri bir çatı altına toplamasıyla düzen her nekadar sağlansada çatışma yaşanmış..11 senelik bir fetret devri yaşanmış

 

 

10.Sınıf Tarih Sayfa 14,10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 14

 

Soru:Yıldırım Bayezit’in Tutumu Nigbolu Kalesinin Savunulmasını Nasıl Etkilemiş Olabilir?

 

 

 

Askerlerin cesaretini ,kuvvetini ve sultanına olan güvenlerini arttırmıştır.

 

 

Niğbolu Muharebesi

 Tarih 25 Eylül 1396

 Bölge Niğbolu, Bulgaristan

 Sonuç Kesin Osmanlı zaferi

 

1394′te Bulgar Çarı İvan Sişman’in geçici başkenti olan Niğbolu Türk ordusunca fethedilerek Osmanlı Devleti’ne katılmıştı.

 

25 Eylül 1396′da Osmanlıordusunun Macaristan, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, Eski İsviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Genova Cumhuriyeti, St. Jean Şövelyeleri askerlerinden oluşmuş bir Haçlı Ordusu’yla Tuna Nehri üzerinde bulunan Niğbolu kalesi yakınlarında yaptığı ve Osmanlı zaferiyle sonuçlanmış bir savaştır. Bu savaş aynı zamandaNiğbolu Haçlı Seferi (Crusade of Nicopolis) diye de anılmakta olupOrtaçağın sonuncu büyük Haçlı Seferiolarak da nitelendirilmektedir. Bazı kaynaklarda savaşın tarihi 28 Eylülolarak verilmiştir.

 Niğbolu Muharebesinden sonra Osmanlı akıncıları Macaristan içlerine kadar girerek pek çok ganimetle döndüler. Balkanlarda Osmanlıları yenmenin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Vidin Prensliği de ilhak edilerek Bulgar Krallığı tamamen ortadan kaldırıldı.

 

10.sınıf, 12, 13, 14 Cevabı, cevapları, Sayfa, tarih,lise,tarih des kitabı