9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134-137-139-142-147

Detaylar

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 134.Sayfa: DüşüneLim:

 

1)Medrese görülmektedir.Medreseler ise eğitimle ilgilidir.En belirgin özellik eğitime önem vermeleridir.

2)İslam dinini benimsemelerinin nedenleri arasında;son din olması,akla mantığa gerçeğe uygun olmasıdır.

134.Sayfadaki kırmızı yazılı soru:

-Türkler açısından sonuçlarında İslam dinini tanıyıp Müslüman olmuşlardır.Dünyatarihi açısından ise Müslüman Araplar kağıt üretmeye başlamış ve aynı zamanda imal ederek medeniyeti hızlıca yaymışlardır.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 135.Sayfa:

 

1.Kırmızı Soru:

-Kağıt üretiminin sonrasında Müslümanlar Araplar imal etmeye başlamış ve ticari ilişki ile de medeniyetin yayılmasında rol oynanmıştır.

2.Kırmızı Soru:-Türklerin Abbasiler döneminde görev almaları ve Araplar arasında üste çıkmalarıdır.

137.Sayfa CevapLayaLım sorusu (şema) :-Mısırın çeşitli dönemlerde farklı devletlerle yönetildiğini görüyoruz.Özellikle bu yönetenlerin Türk kökenli olması da dikkat çekiyor.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 138.Sayfanın Cevapları:-Büyük mimariyle güzel cami kurmuş hizmete sunmuştur.Halkı refaya yükseltmiş ve din ayrımı yapmadan eşit görmüştür.

139.SAYFA:

 

Düşünelim:

1)İlk Türk-İslam devletlerinde bu türk eserlerin yapılması onların mimari eser bakımından mimari bakımdan geliştiğini gösterir.Göçebe hayattan yerleşik hayata geçmişlerdir.

2)

Dandanakan:1040 yılında Selçuklar ve gazneliler arasında yapılan savaş.

Kınık:Oğuz Türklerin 24 soyundan biri.

Divan-ı Lügati-i Türk:Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Türkçe-Arapça sözlük.

Batınilik:Tanrı bilimi olan iç görüş.

Kutadgu bilig:Karahanlı devletinde 11.yy’da yazılan eser.

Sultan:Padişah.

Nizamiye Medreseleri:Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir nizamimülk’ün anısıyla anılan medreseler.

Buhara:Orta Asya’da en eski şehirlerden biri.

Semerkant:Özbetiskan’ın güney kesimindeki kent.

3)Türklerin geçmişini bilmek islamiyeti bilmek demektir.Yani burada Türklerin geçmişi ile İslamiyet arasında bir bağ kurulmuştur.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 139.Safa Kırmızı YazıLı sorunun cevabı:

-Orta Asya^da kurulan ilk Türk Devletidir.İslamiyetin Türkler aradınsa yayılması için çalışmalar göstermiştir.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 140.Sayfa Yorum Cevabı:

-Müslüman şehirleri eşittir.Birçok saldırıya uğramış ve el değiştirmiştir.Avrupa devleti ise yeni saldırılara karşı karşıyadır.Şehirdeki saldırganlar kilise ve kasabaları yakıp yıkıyorlardı

141.Sayfa 1.Yorumlamanın Cevabı:-Bireyler iç içe oluğ toplum ve devlet yaşamında en iyi şekilde düzenlemelerin eksik olduğu,bilgi,düşünce ve anlayışın var olmadığıdır.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 141.Sayfada 2.Yorumlamanın Cevabı:-Devletin başında olanların doğru iş yapması halkında doğru iş yapmasına neden olur.Rüşvet alınmaması,yönetimde ayırmalıklar olmayacak,eşitlik olacak.Yönetimdekiler milletin can ve mal güvenliğinden sorumluluğudur.

 

142.Sayfanın CevapLarı:

 

CevapLayaLım:

 

2)İslam devletindeki ilk kitap.Türklerin Araplaşmasını önlemiştir.Türkler benliklerini korumuşlardır.1)Türk kültürünü koruma,Türk dilinin arap dili karşısında üstün olduğunu kanıtlamaya çalışılmıştır.

CevapLayaLım:

 

2)Çeşitli eserler yaparak Türklerin gelişmesini sağlamıştır.Çelişkileri,yanlışları dile getirerek halkı bilgilendirmişler toplumu daha iyi noktalara yükseltmiştir.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 144.Sayfanın Cevabları :

Kırmızı yazılı sorunun cevabı:

-Abbasi halifelerinin yanında yer alması islamiyeti yaymıştır.

 

145.Sayfanın Cevabı:

-Minyatüre bakılarak o gün kü savaş teknolojisinde okların kullanıldığını ve şehirlerin surlar ile korunduğunu görüyoruz.

-Gazneliler döneminde yönetim anlayışında;

*Hakkı olanların kazanması,

*Adaletin hüküm sürmesi,

*İnsanlardan ve malından sorumlu olması,

*Manzumun yanında olması,

*Halkın geçimine dikkat etmesiyle iyi bir devlet anlayışının olduğunu görüyoruz.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 146.Sayfa :

Kırmızı yazılı soru :

-Bu davranışı ile yönetime başka açılardan ve daha geniş alanda akıl ve mantığıyla , yasalara dayalı olarak ilerlemekte olduğunu anlıyoruz

Yorumlama sorusunun cevabı:

1)Gazneli ve karahanlı devletinden büyük olması ve devletleri ortadan kaldırması açısından rahatsız olmuşlardır.

2)Ayrı ayrı devleti yok etmek zor olucağından , bir bütün olarak Selçuklulara karşı güçlerini birleştirip ittifak kurmuşlardır.

3)Siyasi açıdan yanlıştır.Sebebi ise metinde de verildiği gibi görüşmek için çağırıyor ve hapsediyor.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 147.Sayfanın CevabLarı :

Kırmızılı soru :

-Gaznelilerin aLeyhine olmutur.Selçuklular devleti kurarak coğrafyasını genişletmiştir.

9. Sınıf, Tarih, Ders, Kitabı, Cevapları, Sayfa, 134-137-139-142-147

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
Custom Search
   
   

Giriş Yap  

   
   

Tüm hakları saklıdır. Site Adı Açıkca  belirtilerek , ve yazıya link verilerek bir bölümünden alıntı yapılabilir. Yazının izinsiz tamamen kopyalanması durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Detaylı Bilgi için Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesine Bakınız.Telif Hakkı olan mataryel bildirliği an yayından kaldırılacaktır.

 

Copyright © 2012 http://www.calismakitabim.com/

© calismakitabim.com