12. Sınıf çağdaş Türk ve Dünya tarihi kitabı cevapları 40 - 41

calismakitabim tarafından yazıldı.. Yayınlanma Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf çağdaş Türk ve Dünya tarihi kitabı cevapları 40 - 41 

 

Sayfa 40 Doğru yanlışlar 

1)D 

2)D 

3)Y 

4)D 

5)D 

 

Test : 

1)D 

2)C 

3)C 

4)A 

5)E 

 

 

 

Sayfa 41 Bulmaca: 

1)paris barış konferansı 

2)Nazi 

3)Zeki Vileti Doğan 

4)- 

5)Monroe 

6)Hitler 

7)Meiji 

8)- 

9)Versay 

10)izafiyet 

11)Locarno 

12)Sevr 

13)Mandacılık 

14)Lozan 

15)Sürrealizm 

16)Enver Paşa 

17)Balkan Antantı 

18)Milletler Cemiyeti 

19)Mussolini 

 

klasik sorular 

 

 

B) 

1-y 2-d 3-y 4-y 5-d 

c)1-d 

2-c 

3-c 

4-a 

5-e 

bulmaca cevaplari: 

1-parİs konferansi 

2-nazİ 

3-zekİ velİdİ togan 

4-basmaci harekati 

5-monroe 

6-hİtler 

7-meİjİ 

8-sanremo 

9-versay 

10-İzafİyet 

11-lokarno 

12-sevr 

13-mandacilik 

14-lozan 

15-sÜrrealİzm 

16-enver paŞa 

17-balkan antanti 

18-mİlletler cemİyetİ 

19-mussolİnİ 

12. Sınıf, çağdaş, Türk,Dünya, tarihi, kitabı, cevapları, 40 - 41