8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54

Oguzhan DAGDELEN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Bisiklet Yayınları

8.Sınıf Türkçe Tav Yayınları 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 

Sayfa 46

2.Etkinlik

filoloji: dil bilimi

etimoloji: köken bilimi

metot: yöntem

direktif vermek: talimat vermek

hitabet: etkili söz söyleme sanatı

gaye: ulaşılmak istenen şey

analiz: çözümleme

sentez: basit yapılı molekülüllerin karmaşık yapıla maddeler sayesinde elde edilmesi

vasıf: nitelik

dikte ettirmek: ?

dimağ: beyin bilinç

nesir: düz yazı

nazım:halk edebiyatında mesneviye verilen ad.

cemiyet: dernek

istikbal: gelecek

tedris: ders verme

bilhassa: özellikle

ehemmiyet: önem

itina: özen

müspet: olumlu

kuramsal: kurumla ilgili

naturel: doğal

beyan: açıklama

kroki: bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtır.

akis: ?

3.Etkinlik

a)metnin konusu nedir?

atatürkün türk dili ve edebiyatı için yaptıkları

b)...?

c)metnin anafikrini destekleyen yardımcı fikirlerin.......?

türkçemiz olmadığında bu vatanın geçmişinden yoksun kalmış oluruz.

bu dili atatürk türk gençliğine emanet etmiştir. türk gençliği ise dilimizi en iyi şekliyle korumalıdır.

5.Etkinlik

nesnel

öznel

öznel

nesnel

6.Etkinlik

karşılaştırma

tanık gösterme

tanımlama

tartışma

sayısal verilerden yararlanma

Sayfa 50

9.Etkinlik

1. Kitaplarını defterlerini...

ÖZNELERİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK İÇİN KULLANILIR.

2.Hayat sadece...

CÜMLEDE ÖZEL OLARAK VUGULANMAK İSTENEN KELİMEDEN SONRA

3. Ben dil işimizin...

UZUN CÜMLELERDE YÜKLEMDEN UZAK DÜŞMÜŞ ÖZNELERDEN SONRA.

4. Ey yazanlar...

SESLENMENİN SONUNA KONUR .

5. YAPAMADIM

6. Erkenden kalktı...

SIRALI CÜMLELERİ AYIRMAK İÇİN.

7. YAPAMADIM

Sayfa 52

1.Soru

izmir'in alınması kararlığını göstermiştir

2.Soru

atatürk'ün başladığı bir işe yılmadan gayret göstererek devam etmesini göstermektedir

3.Soru

cesaretli ve azimli olması zorluklara karşı direnmesi ve yılması

Sayfa 53

A.Bölümü

1.yapmadım

2.a

3.ı

4.yapmadım

5.yapmadım

6.e

7.boş

8.ğ

9.j

10.boş

11.c

12.i

13.boş

14.d

15.ç

16.boş

17.k

A.Bölümü

n , a , ı , h , b , e ,g , ğ , j , m , c , i , l , d , ç , f , k

B.Bölümü

Kulak vermek deyimi ;

Cümle ;

Ne desem hepsi boş bana kulak veren yok ki

B.Bölümü

kulak vermek-onun söylediklerine kulak vermedi

 

Sayfa 54

A.Bölümü

bence anahtar kelime ulus ve insancılıktır

B.Bölümü

anahtar kelime:insancılık

ana fikir:kimsenin ırkına,milletine bakarak ayırım yapmamalıyız

yardımcı fikirler:düşmanımız olsa bile onunda milletine sahip çıkmalıyız.

 8., Sınıf, Türkçe, çalışma, kitabı, Sayfa, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134