7.sınıf türkçe çalışma kitabı Meb cevapları

Kardelen tarafından yazıldı.. Yayınlanma Meb Yayınları

7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları

 

METİN ÇÖZÜMLEYELİM

1...............

2.kürsüdeki bir sahış bu konuşmayı yapmaktadır.çünkü değerli dinleriyiciler ile başlıyor

3.dinleyici grubuna hitap etmektedir.çünkü değerli dinleriyiciler ile başlıyor

4.degerli dinleyiciler kelimesiyle başlamiştır

5.konuyla ilgili açıklama yapmıştır ve sondada bulunmaktadır

6.dinleyicileri bilgilerdirmek

7.açıklama ve örnekleme

8.nesnel yargı

9.tanımlama ve örnekleme

10.küçük bir açıklamayla bitmiştir

 

sayfa 10

 

Eş Anlamlıları

1-Görünüş---Zevahir

2-Becerikli---Hamarat

3-Başarı---muvaffakiyet

4-Bayındırlık---İmar

5-Etki---Tesir

6-Damat---Güvey

7-Egemenlik---hükümranlık

8-Empoze etme---dayatmak

9-Olanak---imkân

 

1.Bu yazlıdan da yüksek not alınca şevke geldi

2. Başkasına sinirlenmiş ama hepimizin kalbini kırdı.

3. Babam çok meşgul oldugunu söyledi ve beni baştan savdı

4. Eve devamsızlık mektubu gönderilince foyası meydana cıktı.

5. Ögretmenimiz öyle güzel ve tatlı konuşluyordu ki ağzından bal damlıyordu.

6. Ona gerçekleri gösterebilmek için çok dil döktü

 

 

7. sınıf türkçe çalışma kitabı 18-19 -10.etkinlik-

1.Öğretmenimiz oniki yıl Ağrı'da çalışmış.

2.Betül gezmek için 13.15'te evden çıkıyor,15.50'de eve dönüyor.

3.Çin'de yaklaşık 150.000.000 kişinin soyadı "Chang"tır.

4.Yirmi beş cm uzunluğundaki bir lastiği her iki ucundan 8'er cm çektik.

5.Ülkemizde ilk nüfus sayımını II.Mahmut yaptırmıştır.

6.Şili'deki Atakama Çölü'ne en son 400 yıl önce yağmur yağmıştır.

7.Beş taş,beş tane taşla oynanan bir tür çocuk oyunudur.

8.Kuzey kutbu,kış aylarında yük seksen altı gün güneşten mahrumdur.

9.Şairin 2.'inci kitabı çok beğenildi.

10.Atatürk,10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.

11.Aynı notayı önce ikilik sonra altmışdörtlük seslendirdi,aralarındaki farkı anladık.

12.Arkadaşlarla iki hafta sonra buluşmak için sözleştik.

13.Altmışaltı,altmış altı sayı almakla kazanılan bir çeşit iskambil oyunudur.

 

Doğru veya yanlış diyeceğiz

Konu:Sayıların Yazımı

 

1-d

2-y

3-d

4-y

5-d

6-d

7-d

8-d

9-y

10-y

11-y

12-d

13-y

 

 

sayfa 9-14 cevapları

 

2.etkinlik

 

1.soru = metinin konusunun içeriği çocuk haklarıdır.

2.soru = yazar tarafından yapılmış.çünkü;yazar değil çocuklar tarafından yapılsaydı çocuk bizler diye bahsederdi

 

sayfa 10

 

soru 3 = dinleyici grubuna çünkü diyor ki değerli dinleyiciler

 

soru 4 = değerli dinleyiciler diye başlanmıştır

 

soru 5 = eğitimle ilgili

 

soru 6 = çocukların kendi haklarını öğrenmesi

 

soru 7 = açıklama

 

soru 8 = nesneldir

 

soru 9 = tanımlama

 

soru 10 = beni dilediğiniz içi teşekkür ederim diye bitmiştir

 

5. etkinlik

Acı dil yanlız sahibine değil karşısındakinede zarar verir

Ağzın icindeki dik her dönüşünde can yakar

 

8.Etkinlik; Aşağıdaki cümlelerin altı çizili fiillerin anlam özelliklerini belirleyiniz.

1) Atatürk,1881'de Selanik'te doğdu.

2) Pencerenin önünde sessizce oturuyordu.

3) Buzdolabına konmayan yiyecekler kokuşur.

4) Her gün mutlaka bir gazete okumalısınız.

5) Giysileri oldukça eskimişti.

6) Yeni pantolonuyla gömleğini giyecek.

7) Öğretmenini karşısında görünce sevinecek.

8) Yeni sınıf arkadaşlarını çok seviyor.

9) Dökülen yaprakları topladı,çöp torbasına doldurdu.

10) İçi neşeyle doldu taştı.

 

İş Fiilleri;

 

4)Okumak,

6)Giymek,

8)Sevmek,

9)Toplamak-doldurmak.

 

Oluş Fiilleri;

 

1)Doğmak,

3)Kokuşmak,

5)Eskimek.

 

Durum Fiilleri;

 

2)Oturmak,

7)Sevinmek,

10)Dolup taşmak.

 

Sayfa 11'deki 3. ve 4. etkinliği kendin yapacaksın zaten

 

sayfa 17-4. etkinlik

 

4. Etkinlik

 

Metnin Konusu şudur:

atom bombasından etkilenen insanların hayatı anlatılmaktadır

 

Metnin Anadüşüncesi şudur:

Atom Bombasının Tehlikesi

 

Metnin Yardımcı DÜşünceleri şunlardır:

Atom bombası ve radyasyonun etki süresi ve atom bombasının atıldığı yerdeki insanların duyguları

 

Metnin Başlığı Şu Olmalıdır:

 

Kendiniz bulabilirsiniz

 

Atom Bombasının sonucu:

Kahrolsun Atom Bombası... vb.

 

miras keçe

 

1. etkinlik

hayvan derisinden yapılan kaba kumaş

dengi

parçalanmış

tahtadan yapılan kanepe

perdeyi takmaya yarayan düğme

eski çağlardan kalmış maddi ve manevi değeri olan eser

çiçek dikilen yer

 

152. sf 2. etkinlik

 

Murat = çep telefonu vermek

Alper = tükünmez kalem vermek

Burak = uzay aracının resmini koymak

Temel = gözlük takmak

Can = dizüstü bil. vermek

 

3.Etkinlik

Giriş bölümüyle ilgilidir

 

 

4.etkinlik

1=nesnel

2=nesnel

3=öznel

4=nesnel

5=nesnel

 

sayfa 121

2 etkinlik

a) kafasında şimşek çakmak

2.eli kolu bağlı beklemek

3.umudunu yitirmemek

4.gözlerine inanamamak

 

123.SAYFA: SEVGİLİ MARY:

bu mektubu sana fatih sutan mehmet i tanıtmak için yazıyorum.

F.S.Mehmet İstanbulu fethederken 21 yaşındaydı.O zor durumlar karşısın da yenilmeyen bir padişahtı o akıllı zeki güçlü azimli zor karşısında yenilmeyen ve sana anlatamadığım bir sürü özelliği olan bir padişahtı. F.S.mehmet koca bizansı yok etmişti ama F.S.M. olmasaydıgemiler karadan yürütülmeyip istanbul alınamıyacaktı

işte F.S.M.sayfalara sığdıramadığım padişah.

 

 

81-82 cevapları

 

6.Etkinlik:

 

1) C

2) B

3) B

4) D

 

Zaman Zarfları

7.Etkinlik:

 

 

1. Tatil haberini alan öğrenciler öğleyin evlerine gittiler.

 

2.İki saat önce televizyon seyrediyordu.

 

3.Sabahleyin siyah mantosunu giyerek dışarı çıktı.

 

4.Bilim çocuk dergisini yeni sayısını yarın alalım.

 

5.Konuyu saptırma, ne demek istediğini hemen söyle.

 

6.Dün Konya'dan gelen misafirlerimizi karşıladım.

 

7.Keşke seninle bugün görüşebilsek.

 

8.Bu çöpleri derhal toplamalıyız.

 

45.SAYFA 5 .ETKİNLİK..

1.Laiklik.

 

46.SAYFA 7.ETKİNLİK

1.ÖN PLANLI

2.medeniyet ve kültür

3.milleti ön planda tutarak milli olmuşlardır..

 

47.SAYFA 9.ETKİNLİK

1.cümle:gereklilik kipi

2.cümle:geniş zaman

3.cümle:istek kipi

4:cümle:geniş zman kipi

5:cümle:şart kipi

 

47.SAYFA 11.ETKİNLİK

1cümle: olumlu

2.cümle: olumsuz

3:cümle: olumlu soru çekimi

4.cümle: olumsuz soru çekimi

 

48.SAYFA 1.ETKİNLİK

1: opera

2: orkestra

3:şaheser

4:konservatuvar

5:darülbedayi

6: onur

7:bellemek

8:vazgeçilmez

9:özdeyiş

10:mebus

11:yıgın

12:duyarlılık

13anat

Şifrede:ATATÜRK VE SANAT

 

29. sayfadakinin birincisi:

Haritadaki mavi boyayla yani denizle ilgilidir.

 

Kullanıldığı Alan : Denizcilik.

Kelimeler:Küpeşte , ağ , pul , ırıp , reis , kıç altı , tayfa , rıhtım.

 

Kullandığı Alan : Deniz hayvanları.

Kelimeler: Dülger balığı ve kırlangıç balığı.

 

Birinci etkinliğin üçüncüsü:

 

Bir olaya çok üzülmek.

Bir olaya çok sevinmek.

Kahvesini yavaş , yavaş içmek.

Üzgünce seğirte seğirte yürümek.

 

 

sayfa:30 2.Etkinlik

 

1-Çalışan adama çalışmasının,emeğinin karşılığını vermemesi

2-Adamın adaya düşmesi

Adama balık vermemeleri

Kahvecinin adamın hakkını araması

Adamın hakkını alamaması

3-''Hakkımızı aramalıyız''

4-Bir şey için sonuna kadar mücadele etmeliyiz.Haksızlık yapmamalıyız

5-Vardır. Bir adam balığa çıkar yanında gelen o adama hakkını vermeyebilir

 

Sayfa:30-31 3-4.Etkinlik

 

Aynı şekilde bundan da pek emin deilim

3.Etkinlik

Dışarıdan gelen adımın..........?

Cevap: Çalışmak,karnını doyurmak.Balık almka olabilir.

Adam,amacına ulaşmak için.....

Cevap:Bir şey yapmadı.Pes etti, mücadele etmedi

Adam,amacına ulaşa....

Cevap:Hayır Çünkü pes etti.Mücadele edip hakkını alabilirdi.Veya tatlı bir dil kullanabilirdi.

4.Etkinlik

I.Bölüm

-Hakkını aramayan çünkü adam hakkını aramıyor

-Haksızlık yapan çünkü diğer çalışanlara verdiği balıktan, dışarıdan gelen adama vermiyor.

-Haksızlık yapan ve saygısız çünkü dışarıdan gelen adama balık vermiyor ve kahveciye saygısızca bağırıyor

-Yardımsever çünkü dışarıdan gelen adama hakkını araması için yardım ediyor.

II.Bölüm

Reis ve balığın üstüne basan adaam birbirine benziyor .Çünkü ikisi de dışarıdan gelen adama balık veremiyorlar.Onu dışlıyorlar

 

türkçe çalışma kit. sayfa 33

 

1. herhalde=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.

2.birdenbire=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.

3.hiçbiri=iki isimden oluşmuştur-kalıplaşmıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.

4. dülger balığı=iki isimden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.

5.kıç altı= iki isimden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.

6.pay yapmak=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.

7.laf işitmek=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.

8.söz vermek=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmıştır.-birleşen kelimeler ayrı yazılmıştır.

9.can sıkılmak=bir isim ve bir fiilden oluşmuştur.-ikinci kelimesi gerçek anlamından uzaklaşmamıştır.-birleşen kelimeler bitişik yazılmıştır.

sayfa 16-17-18

 

meşhur:SÖZLÜK ANLAMI

Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen

 

cömert:SÖZLÜK ANLAMI

Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör

 

Kutlu:SÖZLÜK ANLAMI

Uğurlu

 

 

röportaj:SÖZLÜK ANLAMI

Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı

 

İltifat:SÖZLÜK ANLAMI

Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma

 

estağfurullah , "allah affetsin" anlamına gelir.

 

sayfa 28

 

12.etkinlik

1)bildirme kipi

2)dilek kipi

3)dilek kipi

4)bildirme kipi

5-dilek kipi

6-bildirme kipi

7-bildirme kipi

8-dilek kipi

9-bildirme kipi

10-dilek kipi

11-bildirme kipi

12-bildirme kipi

 

13.etkinlik

2-3-5-6-9-10 bunlar bildirme kipidir çarpı koyulacaktır

 

hayal çocuk etkinliklerinin tümü:

 

1. etkinlik

 

1. kandırmak kelimesi: o,beni bu konuda kandırdı.

o,beni bu konuda aldattı.

o,beni bu konuda oyuna getirdi.

2.ayaklarının üstünde durmak:

gerçek anlam:yıllardan sonra tekerlekli sandalye yerine ayaklarının üstünde durdu.

mecaz anlam:artık bir iş bulup ayaklarının üstünde durmalısın

3.razı olmak:birlikte ders çalışmamıza razı oldu

birlikte ders çalışmamızı kabullendi

4.yabani:

mecazi anlam:bize karşı çok yabani davranıyor.

5.başvurmak:yeni bir kulübe üye olmak için nereye başvuracağını bilmiyordu.

 

2. etkinlik)..................... .............................. .......................

1. hayal çocuk tarafından

2.yürüyemiyordu ve yatağı alçak olduğundan pencereye erişemiyordu

3.bizimle konuştuğunu fakat bizim onu duymadığımızı anlatıyor

4.hayal gibi gözüksede hayal değil o gerçek

5.onunlada arkadaş olmalarını istiyor onu aralarına alıp onunda oynayabiliceği oyunlar oynamalrını istiyor.

 

9. etkinlik

2 , 3 , 5 , 6 bu numaralara x işareti konulacak

 

7. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları

Çarşamba, Hazirane 16, 2010

sayfa 9-10

 

etken:bu işteki etkenleri tam anlayamadı

üretken:tarımda her zaman üretkende kazanır

özen gösterme:bu işde özen gösteren kazanır

hoşgörüen hiçde hoşgörülü birine benzemiyorsun

öngörmekeni her konuda ön görüyorum

yaratıcı düşünce:çocuklar yaratıcı düşüncede bulana bilirler

eleştirel düünce:herkez eleştirel düşüncede olunamaz:

dünya görüsü:

insan gücü:bu iş insan gücü ile yapılacak sey degil

belge:bu belgeleri hemem avukata iletmelisin

zirve: zirveye cıkmak için çok çalışmalısın

güvence altına almak:bu işi güvence altına almak lazım

öz saygı:böyle zamanlarda kendine duyulan öz saygı çok önemlidir

kediyle barşık olmak: her zaman kendinizle barışık olun

başkalarıyla barışık olmak:ben başkalarıyla barışık olurum

uzlaşma: bu konuda uzlaşmaya eremedik

 

7.sınıf türkçe, çalışma, kitabı, cevapları