6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İLKE BASIM Sayfa 84

Dilara tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İLKE BASIM Sayfa 84 

1. ibadet, inanç, ahlak ve kıssa kavramlarını araştırınız.

İbadet:

Bir dinin buyruklarını yerine getirmeye ibadet denir. Örneğin; namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek dinin buyruklarındandır ve yapıldığında ibadet edilmiş olur.

İnanç:

Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, kalben doğru sayma tutumuna inanç denir. Örneğin; İslama inanmak, Allah’ın varlığına inanmak, peygamberlere inanmak, meleklere inanman, ahirete inanmak bir inançtır.

Ahlak:

Toplum içerisindeki kişilerin uymak zorunda oldukları eylem ve davranış biçimleri kurallarına verilen ad. Örneğin; küfretmeden konuşmak, yerlere çöp atmamak, camide başkalarını rahatsız etmeden ibadet etmek ahlaki kurallardan bir kaçıdır.

Kıssa:

Ders alınması gereken kısa hikayeler kıssa olarak adlandırılır. Örneğin; dini konularda dikkat çekici, mucizevi ve kerametli hikayeler kıssa olarak adlandırılır.

2. islam’da inanç esaslarının neler olduğunu araştırıp defterinize yazınız

Tevhit (din)

Tevhit birlik, birlemek. Allah'ın varlığını, birliğini, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde "Lâ İlâhe İllallah" (İlah yoktur ancak Allah vardır.) cümlesiyle ifade edilir. Bu nedenle bu cümleye tevhit kelimesi denir. Tevhit kelimesini manasını bilerek söyleyen ve buna inanan kişi mümin ve muvahhid adını alır.

Melek

Melek dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi varlıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Allah'a hizmet etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır

Kitaplar

İslam inancına göre kutsal kabul edilen dört kitap şunlardır:

Kur'an
Tevrat
Zebur
İncil

Peygamberler

İslam peygamberleri, Kur'an'da bahsi geçen, ilki Âdem, sonuncusu Muhammed olan, İslam dinine göre peygamber oldukları kabul edilen dinî şahsiyetler.

Kuran'ın ifadesi "Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye, din olarak Nuh'a tavsiye etiğimizi, sana vahiy ettiğimizi, İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi, sizin için hukuk düzeni yaptı. Fakat kendilerini çağırdığın bu nizam Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve onu doğru yola iletir." (Şura Suresi 13)

3. Kur’an-ı Kerim mealinden Hz. Eyüp ile ilgili bir ayet bularak defterinize yazınız.

“Biz ona İshak’ı ve Yakub’u da hediye ettik: Hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nuh’a ve onun soyundan Davud’a, Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz.” Enam Suresi 84. ayet.

“Eyyûb da: “Başıma bir bela geldi, (sana sığındım), sen merhametlilerin en merhametlisisin” diye Rabbine nida etti.” Enbiya suresi 83. ayet.

“Kulumuz Eyyub’u da an. Bir zaman o, Rabbine şöyle nida etmişti: “Meşakkat ve acı ile bana şeytan dokundu.” Sad suresi 41. ayet.

“(Biz ona): “Ayağını yere vur! İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su” dedik.” Sad suresi 42. ayet.

“Ve ona, bütün ailesini ve beraberlerinde bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki, akıl sahipleri için bir ibret olsun.” Sad suresi 43. ayet.

“(Bir de dedik ki): “Eline bir demet al da onunla (eşine) vur; yemininde durmamazlık etme.” Doğrusu biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kul! O hakikaten daima Allah’a yönelmektedir.” Sad suresi 44 ayet.

6. Sınıf, Din, Kültürü, ve, Ahlak, Bilgisi, Ders, Kitabı, Cevapları, İLKE, BASIM, Sayfa, 84

Ayrıca Bakınız

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Tüm Sayfalar