6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İLKE BASIM Sayfa 74

Dilara tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları İLKE BASIM Sayfa 74

Hudeybiye Antlaşması Niçin Yapılmıştır?

Medine'de bulunan Müslümanlar, Mekke'ye gidip hem akrabalarını ziyaret etmek, hem de hac yapmak istediler. Mekkeliler Hz. Muhammed'in şehri alacağından korktular ve bu topluluğu Mekke'ye sokmak isteme
diler. Bu gerginliğin sonucunda Hudeybiye Barışı imzalandı.